Rækmarken 4, Tuse Næs - 4300 Holbæk
22 75 52 12 info@mettehamann.dk

Privatlivspolitik

Senest opdateret den 27/02/2020

Hos “Homøopatisk Klinik. Mette Hamann” ønsker jeg at du skal føle dig tryg – også når det gælder dine persondata. Jeg passer på dine personlige oplysninger, og her kan du læse mere om, hvad jeg bruger dem til, hvor længe jeg opbevarer dem og hvem jeg deler dem med. Du kan også se hvilke rettigheder du har og hvordan du kontakter mig, hvis du har spørgsmål til brugen af dine persondata.

Hvilke persondata og formål?

“Homøopatisk Klinik. Mette Hamann” udfører behandlinger og afholder kurser. I den forbindelse indsamler og behandler jeg en række persondata afhængig af situationen.

Under de enkelte overskrifter herunder finder du oplysninger om min behandling i den specifikke situation.

Når du besøger min hjemmeside på www.mettehamann.dk

Når du besøger min hjemmeside, så sætter hjemmesiden såkaldte cookies i din internetbrowser. Jeg bruger cookies til at optimere min markedsføring og driften af min hjemmeside. Hvis du vil undgå cookies, så skal du indstille din internetbrowser til dette.

På min hjemmeside og i mine online løsninger/systemer kan der være links til hjemmesider, som ikke tilhører mit firma. Jeg er ikke ansvarlig for indholdet på disse hjemmesider og min persondatapolitik gælder ikke for disse virksomheders hjemmesider.

Jeg anvender Google Analytics til at forstå anvendelsen af og forbedre min hjemmeside. Denne behandling indeholder bl.a. din offentlige IP-adresse, information om de besøgte sider og de handlinger du foretager på hjemmesiden. Informationerne gemmer jeg i en periode efter IP-adressens seneste besøg, hvorefter informationerne automatisk bliver slettet.

Når du besøger mig på Facebook

Når du besøger mig på min Facebook side skal du først og fremmest vide, at Facebook indsamler informationer om dig, og at jeg får adgang til en del af disse informationer. Jeg er fælles ansvarlig med Facebook om at passe på dine persondata og overholde reglerne. Læs mere om privatlivsbeskyttelse hos Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig mit nyhedsbrev, giver du mig disse persondata: Navn, E-mailadresse, IP-adresse.

Jeg beder om de oplysninger, så jeg ved hvem jeg skal sende nyhedsbrevene til og gøre kommunikationen mere personlig.

Jeg sletter som udgangspunkt ikke dine oplysninger, men du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet. Det foregår lettest og hurtigst ved at klikke på det ”afmeld” eller ”unsubscribe” link, der findes i bunden af mit nyhedsbrev.

Alternativt kan du skrive til mig direkte på info@mettehamann.dk. Så afmelder jeg dig listen og sletter dine persondata.

Mit grundlag for at behandle dine persondata i denne sammenhæng, er det samtykke, du har givet mig, da du tilmeldte dig nyhedsbrevet.

Når du tilmelder dig et kursus

Når du tilmelder dig et af mine kurser, så behandler jeg nogle persondata om dig. Det gør jeg for at kunne håndtere din tilmelding, behandle din betaling og give dig en god kursusoplevelse.

Jeg behandler følgende persondata:

Navn, Postadresse, E-mailadresse, Telefonnr. (også mobil), Uddannelse, Bankkontonr., Kreditkortnr.

Mit grundlag for at behandle dine persondata i denne sammenhæng, er for at kunne opfylde den aftale (kontrakt), vi laver om din kursusdeltagelse.

Jeg sletter regelmæssigt persondata, når jeg ikke længere har behov for at behandle dem. Opbevaringen sker naturligvis også med respekt for “Homøopatisk Klinik. Mette Hamann”’s forpligtelser til at opbevare persondata i henhold til lovgivning, fx forældelsesloven, regnskabs- og bogføringslovgivningen.

Når du aftaler en tid

Når du kontakter mig og aftaler en tid, så behandler jeg nogle persondata. Det gør jeg for at kunne reservere tiden til netop dig og for at kunne bekræfte din booking overfor dig.

Jeg behandler følgende persondata:

Ved personlig tidsbestilling:

Navn, Telefonnr. (også mobil)

Derudover behandler jeg følsomme persondata i følgende kategorier:

Ved personlig tidsbestilling:

Helbredsmæssige og seksuelle forhold

Mit grundlag for at behandle dine persondata i denne sammenhæng, er for at kunne opfylde den aftale (kontrakt), vi laver om reservation af en tid hos mig.

Jeg sletter regelmæssigt persondata, når jeg ikke længere har behov for at behandle dem. Opbevaringen sker naturligvis også med respekt for “Homøopatisk Klinik. Mette Hamann”’s forpligtelser til at opbevare persondata i henhold til lovgivning, fx forældelsesloven, regnskabs- og bogføringslovgivningen.

Når du modtager behandling

I forbindelse med at du modtager behandling hos “Homøopatisk Klinik. Mette Hamann”, behandler jeg nogle af dine personoplysninger, når du starter op og undervejs i forløbet. Det gør jeg primært for, at jeg kan give dig en kvalificeret, tilpasset og sammenhængende behandling. Jeg gør det også for at kunne afregne behandlingen overfor dig og i nogle tilfælde overfor forsikringen.

Jeg behandler følgende almindelige persondata:

Navn, Postadresse, E-mailadresse, Telefonnr, (også mobil), Fødselsdato, Slægtninge, Uddannelse, Stilling, Uddannelsesforhold

I tillæg behandler jeg også følsomme persondata i disse kategorier:

Helbredsmæssige og seksuelle forhold, Genetisk og biometrisk data

Mit grundlag for at behandle dine persondata i denne sammenhæng, er for at kunne opfylde den aftale (kontrakt), vi laver om din behandling og dit behandlingsforløb.

I forhold til følsomme persondata, så behandler jeg disse på baggrund af det samtykke, du har givet under opstart af din behandling.

Jeg sletter regelmæssigt persondata, når jeg ikke længere har behov for at behandle dem. Opbevaringen sker naturligvis også med respekt for “Homøopatisk Klinik. Mette Hamann”’s forpligtelser til at opbevare persondata i henhold til lovgivning, fx forældelsesloven, regnskabs- og bogføringslovgivningen.

Som RAB godkendt behandler, er din behandler endvidere underlagt ekstra krav til journalføring (fx gennem SKAT’s regler). Dette medfører, at journaler opbevares i henhold til disse regler.

Når du er leverandør eller samarbejdspartner

Når “Homøopatisk Klinik. Mette Hamann” er kunde hos dig (eller din arbejdsplads), betyder det, at jeg også behandler persondata om dig i den situation. Så giver du mig typisk dit navn, telefonnummer og e-mailadresse, så jeg ved, hvem jeg handler med.

Oplysningerne er nødvendige for mig, så jeg opnår den ydelse, jeg har aftalt med dig.

Mit grundlag for at behandle oplysningerne er for, at vi sammen kan leve op til aftalen (kontrakten) eller samarbejdet. Derudover er det også i min legitime interesse, så jeg kan gøre brug af fx reklamationsret eller andre krav, fx på grund af produktansvar eller rådgiveransvar.

Jeg sletter regelmæssigt persondata, når jeg ikke længere har behov for at behandle dem. Opbevaringen sker naturligvis også med respekt for “Homøopatisk Klinik. Mette Hamann”’s forpligtelser til at opbevare persondata i henhold til lovgivning, fx forældelsesloven, regnskabs- og bogføringslovgivningen.

Andre modtagere

I nogle tilfælde videregiver jeg dine persondata til mine samarbejdspartnere og leverandører, fx IT-leverandører, leverandør af nyhedsbrevs service mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på vegne af “Homøopatisk Klinik. Mette Hamann” og i overensstemmelse med min instruktion.

Jeg kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis jeg bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, jeg leverer til dig. Det kan fx være til betalingsindløser, SKAT eller andre offentlige myndigheder.

Du kan altid få oplyst om dine persondata bliver overført til andre ved at kontakte mig (se hvordan nedenfor).

Dine rettigheder

Når “Homøopatisk Klinik. Mette Hamann” behandler persondata om dig, har du nogle rettigheder:

Retten til indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke persondata jeg behandler om dig.

Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine persondata og få behandlingen af dine persondata begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine persondata til brug for direkte markedsføring og til at gøre indsigelse mod profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget urigtige persondata uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende persondata.

Retten til sletning

Jeg sletter regelmæssigt persondata, når jeg ikke længere har behov for at behandle dem. Du har i særlige tilfælde ret til at få dine persondata slettet på forlangende.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis jeg behandler dine persondata på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af samtykket indebærer, at jeg ikke fremover må behandle dine persondata til det formål, som du gav dit samtykke til. Tilbagekaldelsen påvirker ikke den behandling af dine persondata, som er foretaget forud for tilbagekaldelsen, fx hvis du har givet mig samtykke til at videregive oplysningerne. Jeg kan være berettiget til at behandle (fx opbevare) dine persondata på et andet grundlag end samtykke.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan konsekvensen være, at vi i nogle tilfælde ikke vil kunne fortsætte vores klient-/kunderelation.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte mig. Se hvordan herunder.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til rettighederne ovenfor. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få persondata slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med persondatabehandlingen.

“Homøopatisk Klinik. Mette Hamann” er den dataansvarlige – sådan kontakter du mig

Det er “Homøopatisk Klinik. Mette Hamann”, der er dataansvarlig for behandlingen af dine persondata.

Mette Hamann
Rækmarken 4
4300 Holbæk
CVR-nummer: 94279054

Hvis du har spørgsmål til min beskyttelse og behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte mig. Du kan kontakte mig på følgende måder:

På e-mail: info@mettehamann.dk

På telefon: 22 75 52 12

Du er også velkommen til at kontakte mig ved brev på ovenstående adresse.

Du kan klage til Datatilsynet

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over “Homøopatisk Klinik. Mette Hamann”‘s behandling af dine persondata. Du bør dog altid først tage kontakt til mig, hvis du mener jeg har behandlet dine persondata i strid med loven. På den måde kan du få min forklaring af sagen. Læs mere om, hvordan du kommer i kontakt med Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Datoen for, hvornår jeg sidst har opdateret denne politik, vil fremgå øverst på siden.